Партнери

Юридична компанія «Арсенал»

АКТ

ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ

НЕЖИЛИХ ПРИМІЩЕНЬ

 

 

Україна, м. _________________                                                      “___”___________20____ р.

 

_____________________________________________________________________________ (далі за текстом Покупець),  в особі  ________________________________________________, який діє на підставі Статуту,

та

_____________________________________________________________________________ (далі за текстом Продавець), в особі __________________________________________________, який діє на підставі Статуту,

уклали цей Акт прийому-передачі нежилих приміщень про нижчевикладене:

 

1. У порядку виконання Договору купівлі-продажу нежилих приміщень Продавець передав, а Покупець прийняв у власність наступні об’єкти: __________________________________________________(далі - Нежилі приміщення), які знаходяться за адресою: ____________________________________________________________ .

2. Стан Нежилих приміщень: ________________________________________________ __________________________________________________________________________________.

3. Одночасно із Нежилими приміщеннями Продавець передав  Покупцю таку земельну ділянку: ___________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________.

4. Претензії стосовно передачі-приймання: ________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________

5. Цей Акт укладений в двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із сторін, причому всі примірники мають однакову силу.

 

6. РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

6.1. Продавець:  _______________________________________________________________

6.2. Покупець:_________________________________________________________________

 

ПІДПИСИ СТОРІН

 

Від Продавця                                                             Від Покупця

 

 

_______________(_____________)                          __________________(______________)